farmvision / Added Videos

ข้าวอินทรีย์กับน้ำหมักมูลสุกร

5.35K Views0 Comments

ข้าวอินทรีย์กับน้ำหมักมูลสุกร เป็นการนำมูลสุกรมาหมักให้เกิดการย่อยสลายธาตุอาหารออกมาอยู่ในรูปแบบ ที่พืชสามารถนำไปใ­ช้ประโยชน์ได้ดีขึ้น และยังทำให้ดินมีสภาพความเป็นกรดน้อยลงหรื­อมีความเป็นกลางมากขึ้น ซึ่งเป็นสภาพที่ธ...

การทำนา แบบชาวนาเงินล้าน ตอนที่ 2

7.09K Views0 Comments

วีดีโอ พาชม แนะนำและสาธิต การทำนา แบบชาวนาเงินล้าน ตอนที่ 2

การทำนา แบบชาวนาเงินล้าน ตอนที่ 1

4.98K Views0 Comments

วีดีโอ พาชม แนะนำและสาธิต การทำนา แบบชาวนาเงินล้าน ตอนที่ 1

สวนลำไยแบบทรงพุ­่มเตี้ย

7.62K Views0 Comments

วีดีโอ แนะนำทำสวนลำไยแบบทรงพุ่มเตี้ย ตามระบบความปลอดภัยแบบ GAP

วิธีการกำจัดเพลี้ยแป้งในมะละกอ

7.51K Views0 Comments

วีดีโอแนะนำ วิธีการกำจัดเพลี้ยแป้งในมะละกอ

การปลูกมะนาวในกระถาง

9.77K Views0 Comments

วีดีโอ แนะนำ อธิบายและเทคนิค วิธีการปลูกมะนาวในกระถาง

การปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์ ตอนที่ 2

9.99K Views0 Comments

การปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์ ตอนที่ 2 การทำมะนาวนอกฤดู สำหรับเกษตรกรที่คิดจะปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ สามารถทำเป็นอาชีพเสริมได้ดี

การปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์ ตอนที่ 1

6.57K Views0 Comments

การปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์ ตอนที่ 1 การทำมะนาวนอกฤดู สำหรับเกษตรกรที่คิดจะปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ สามารถทำเป็นอาชีพเสริมได้ดี

วีดีโอ การเลี้ยงไก่ – ไก่พื้นเมือง

7.36K Views0 Comments

คลิป วีดีโอ พาชมและแนะนำการเลี้ยงไก่ - ไก่พื้นเมือง จากฟาร์มไก่ต้นแบบ จ.ชัยนาท

ปลูกไร่มันสำปะหลัง ให้ได้ผล 50ตันต่อไร่

8.98K Views0 Comments

วีดีโอ แนะนำการปลูกมันสำปะหลัง ให้ได้ผล 50ตันต่อไร่ เป็นการปลูกมันฯเป็นระบบ เป็นขั้นเป็นตอน ทั้งคือ 1.คัดเลือกสายพันธุ์ แนะนำพันธุ์ไจแอนท์ เนื่องจากเป็นมันฯหัวดกหัวยาวหัวใหญ่แป้งส­ูง 2.การเตรียมดิน เตรียมระบบการให้...

Page 3 of 512345