Category: คลิปการเพาะเห็ด

การเพาะเห็ดฟางในตระกร้าแบบ 7 วันเห็นผล

274.43K Views0 Comments

วีดีโอ แนะนำและสาธิต วิธีการเพาะเห็ดฟางในตระกร้าแบบ 7 วันเห็นผล

วิธีการเพาะเห็ดฟางในโรงเรือน

64.84K Views0 Comments

วีดีโอ อธิบาย และแนะนำ ขั้นตอนวิธีการเพาะเห็ดฟางในโรงเรือน

วิธีการเพาะเห็ดฟางในสุ่มไก่ ตอนที่ 2

22.57K Views0 Comments

วิธีการเพาะเห็ดฟางในสุ่มไก่ ตอนที่ 2

วิธีการเพาะเห็ดฟางในสุ่มไก่ ตอนที่ 1

12.87K Views0 Comments

วิธีการเพาะเห็ดฟางในสุ่มไก่ ตอนที่ 1

วิธีการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า

30.68K Views0 Comments

วิธีเพาะเห็ดฟางในตะกร้า เราสามารถดูแลรักษาได้แบบไม่ยาก ง่ายๆ และหลายๆ ขั้นตอนก็ไม่ซับซ้อนมากนัก

วิธีการเพาะเห็ด

4.51K Views0 Comments

เห็ด สิ่งมีชีวิต หรือ รายีนส์ กลุ่มหนึ่งที่มีความสำคัญทางด้านเกษตรกรรม ให้ประโยชน์ด้านอาหาร สมุนไพร และ พืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่ง การบริโภคเห็ดจึงเป็นที่นิยม วิธีการการเพาะเห็ดสามารถทำได้ง่ายและไม่ยุ่งยากมากนัก จึงมีผู้ท...