Category: คลิปอาชีพประมง

การทำประมง หรือ อาชีพประมง ตอนประมงไทยไปสู่ AEC

6.66K Views0 Comments

การทำประมง หรือ อาชีพประมง 1 ในอาชีพที่อยู่คู่กับคนไทยมาเนิ่นนาน คือ การจับสัตว์น้ำหรือการออกหาทรัพยากรจากลำน้ำเพื่อมาใช้ประโยชน์ ทั้งในด้านการค้าหรือบริโภค