การปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์ ตอนที่ 2
การทำมะนาวนอกฤดู สำหรับเกษตรกรที่คิดจะปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ สามารถทำเป็นอาชีพเสริมได้ดี

Leave a Reply