มะละกอ ของประเทศไทย เรานั้นมีหลากหลายสายพันธุ์
โดยส่วนมากแล้ว จะมีวิธีการขยายพันธุ์ส่วนใหญ่ จะใช้วิธีการเพาะเมล็ด แต่เชื่อไหมว่า
การขยายพันธุ์ด้วยวิธีการตอนกิ่งนั้นดีกว่ามากมาย และ สามารถสร้างรายได้ให้เราได้อีกช่องทางหนึ่งด้วย

Leave a Reply