Category: คลิปการทำไร่

ปลูกไร่มันสำปะหลัง ให้ได้ผล 50ตันต่อไร่

8.90K Views0 Comments

วีดีโอ แนะนำการปลูกมันสำปะหลัง ให้ได้ผล 50ตันต่อไร่ เป็นการปลูกมันฯเป็นระบบ เป็นขั้นเป็นตอน ทั้งคือ 1.คัดเลือกสายพันธุ์ แนะนำพันธุ์ไจแอนท์ เนื่องจากเป็นมันฯหัวดกหัวยาวหัวใหญ่แป้งส­ูง 2.การเตรียมดิน เตรียมระบบการให้...

การทำไร่อ้อย ร้อยตันต่อไร่

7.06K Views0 Comments

แนะนำการปลูกอ้อยตามกรรมวิธี ที่จะทำให้สามารถเพิ่มผลผลิตอ้อยได้ถึงร้อยตันต่อไร่

การปลูกและระบบจัดการน้ำในไร่อ้อย

10.03K Views0 Comments

วีดีโอ ชี้แนะ แนวทาง การปลูกอ้อยและระบบจัดการน้ำในไร่อ้อย

ไร่มะเขือเทศราชินี ตอนที่ 2

4.80K Views0 Comments

วีดีโอ พาเที่ยวชมและแนะนำ การทำไร่มะเขือเทศราชินี ตอนที่ 2

ไร่มะเขือเทศราชินี ตอนที่ 1

12.56K Views0 Comments

วีดีโอ พาเที่ยวชมและแนะนำ การทำไร่มะเขือเทศราชินี ตอนที่ 1

การทำไร่ แบบระบบไร่หมุนเวียน

5.16K Views0 Comments

การทำไร่ แบบระบบไร่หมุนเวียน