วีดีโอการเกษตร การเลี้ยงครั่ง วิธีเลี้ยงครั่ง เพื่อทำเงินโดยวีดีโอนี้ จะพาทุกท่านไปดูชาวบ้านในอำเภอฝางที่กำลังตื่นตัวเลี้ยงครั่ง­กันมากขึ้น
จากปีที่แล้วเลี้ยงกัน 20 ราย ปีนี้เพิ่มขึ้นกว่า 40 รายแล้ว เพราะราคาลิ้นจี่ตกต่ำลง
ก็เลยหันมาเลี้ยงครั่งซึ่งไม่ต้องลงทุนมาก­นัก เทคนิคสำคัญคือ เลือกพันธุ์ครั่งที่สมบูรณ์
ขึ้นอยู่หนาจนเต็มกิ่งไม้ นำไปแขวนตามต้นลิ้นจี่ ไม่ต้องดูแลใดๆ
แต่ต้องระวังไม่จุดไฟในสวน เพราะอาจทำให้ครั่งตายได้ ครั่งจะออกลูกเองปีละ 3 ครั้ง
รังของครั่งจะยาวขึ้นจาก 1 คืบ เป็น 1 ศอก ประมาณ 10 เดือน ก็เก็บได้ โดยต้นลิ้นจี่ 1 ต้น จะเก็บได้ 80 กิโลกรัมขึ้นไป
วิธีการจะเก็บครั่งมาตีให้หลุดจากกิ่งไม้แ­ล้วตากแห้ง ส่งขายโรงงานผลิตแชล็คทาไม้
สำหรับใครที่สนใจ เกี่ยวกับ การเลี้ยงครั่ง
(โทรสอบถามติดต่อ : คุณธีระ เมืองมูล อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ โทร.082-3861599)

ที่มาโดย : ช่องข่าวเจ็ดสี

Leave a Reply