ตัวอย่าง วีดีโอสอนการปักกิ่ง การเพาะชำกล้าไม้ แบบง่ายๆ
วีดีโอตัวเต็มทางที่นี่เร็วๆนี้
Youtube : http://www.youtube.com/user/farmthailand
Facebook : http://www.facebook.com/farmthailands
Web : http://www.farmthailand.com

Leave a Reply