แนะนำและสาธิต วิธีการปลูกกล้วยหอมทอง ตั้งแต่เริ่มต้นการคัดเลือกหน่อกล้วย
โดยสมิงบ้านไร่ เพชรบุรี

Leave a Reply