Tag: เกษตรทฤษฎีใหม่

เกษตรทฤษฎีใหม่

5.69K Views0 Comments

" เกษตรทฤษฎีใหม่ " เป็นแนวทางหรือหลักการในการบริหารการจัดการที่ดินและน้ำ เพื่อการเกษตรในที่ดินขนาดเล็กให้เกิดประโ­ยชน์สูงสุด