Tag: กล้วยหอมทอง

วิธีการปลูกกล้วยหอมทอง

21.24K Views0 Comments

แนะนำและสาธิต วิธีการปลูกกล้วยหอมทอง ตั้งแต่เริ่มต้นการคัดเลือกหน่อกล้วย โดยสมิงบ้านไร่ เพชรบุรี