การทำประมง หรือ อาชีพประมง 1 ในอาชีพที่อยู่คู่กับคนไทยมาเนิ่นนาน
คือ การจับสัตว์น้ำหรือการออกหาทรัพยากรจากลำน้ำเพื่อมาใช้ประโยชน์ ทั้งในด้านการค้าหรือบริโภค

Leave a Reply