อาชีพการเลี้ยงสัวต์ที่นิยมเลี้ยงในหมู่บ้านต่างๆ ก็คือการเลี้ยงสุกร
ทั้งนี้เพราะสามารถเลี้ยงเป็นฟาร์มเล็กๆจำนวนไม่กี่ตัวได้ เพราะใช้พื้นที่น้อยเลี้ยงง่ายใช้แรงงานน้­อย
และ สุกรยังเป็นสัตว์เลี้ยงที่ขยายพันธุ์ได้เร­็วมีลูกดก จึงเป็นกิจการที่ให้ผลกำไรดี จึงเป็นที่นิยมเลี้ยงกันมาก

Leave a Reply