คลิปวีดีโอสามเณรตัวน้อยให้พร ญาติโยมที่มาใส่บาตร
น่ารักและน่าชื่นชมมากๆครับ

Leave a Reply