เอกชัย วรรณแก้ว เป็นผู้พิการตั้งแต่กำเนิด ไม่มีแขนทั้งสองข้าง ขาหดสั้น
โดยเกิดและเติบโตในครอบครัวของชาวนาที่ฐานะค่อนข้างยากจนใน อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์
แต่ในทุกวันนี้ พี่เอกชัย สามารถพิสูจน์ให้ใครหลายๆคนเห็นแล้วว่า ความพิการของพี่เค้านั้น ไม่สามารถลดทอนความตั้งใจและหัวใจนักสู้ของพี่เค้าลงได้
โดยทุกวันนี้ พี่เอกชัย เป็นจิตรกรที่ใช้ปากและเท้าวาดภาพ และสามารถคว้าปริญญาตรี ของคณะจิตรกรรมสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง ได้อย่างเป็นที่น่าภาคภูมิใจและเป็นแรงบรรดาลใจให้ใครหลายๆคน มีแรงต่อสู้กับอุปสรรค ตางๆบนโลกใบนี้

** ผมก็เป็นคนนึงที่รู้สึกชื่นชม และ ค่อยนำวิถีชีวิต หัวใจนักสู้ของพี่เค้ามาเป็นแรงบรรดาลใจ ในยามที่รู้สึกท้อแท้ อ่อนแอ เมื่อครั้งมีปัญหาต่างๆมากมายเข้ามาในชีวิต (( ยิ่งพี่เค้าเป็นคนจังหวัดเดียวกับผมด้วย ยิ่งทำให้ผมปลื้มและชื่นชอบในตัวพี่เค้าเป็นอย่างมาก ))

Leave a Reply