วีดีโอ แนะนำ วิธีการกำจัดเพลี้ยในนาข้าว
ในแนวทางของ ชัยพร พรหมพันธุ์ ชาวนาเงินล้าน

Leave a Reply