Tag: เห็ด

วิธีการเพาะเห็ด

5.94K Views0 Comments

เห็ด สิ่งมีชีวิต หรือ รายีนส์ กลุ่มหนึ่งที่มีความสำคัญทางด้านเกษตรกรรม ให้ประโยชน์ด้านอาหาร สมุนไพร และ พืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่ง การบริโภคเห็ดจึงเป็นที่นิยม วิธีการการเพาะเห็ดสามารถทำได้ง่ายและไม่ยุ่งยากมากนัก จึงมีผู้ท...