Tag: การแกล้งข้าว

การทำนาแบบเปียกสลับแห้ง แกล้งข้าว

9.62K Views0 Comments

วีดีโอ แนะนำ สาธิต วิธีการทำนาแบบเปียกสลับแห้ง แกล้งข้าว