Tag: การแกล้งข้าว

การทำนาแบบเปียกสลับแห้ง แกล้งข้าว

10.50K Views0 Comments

วีดีโอ แนะนำ สาธิต วิธีการทำนาแบบเปียกสลับแห้ง แกล้งข้าว