Tag: การเลี้ยงไก่

วีดีโอ การเลี้ยงไก่ – ไก่พื้นเมือง

7.36K Views0 Comments

คลิป วีดีโอ พาชมและแนะนำการเลี้ยงไก่ - ไก่พื้นเมือง จากฟาร์มไก่ต้นแบบ จ.ชัยนาท