Tag: โรงสีข้าวพระราชทาน

โรงสีข้าวพระราชทาน จังหวัด กาฬสินธุ์

4.25K Views0 Comments

โรงสีข้าวพระราชทาน บ้านโนนศิลาเลิง จ.กาฬสินธุ์ จ่ายสด ไร้หนี้ ตัวอย่างของการบริหารแบบชาวนาได้ประโยชน์อย่างแท้จริง