Tag: วิธีการเพาะเห็ด

การเพาะเห็ดฟางในตระกร้าแบบ 7 วันเห็นผล

277.30K Views0 Comments

วีดีโอ แนะนำและสาธิต วิธีการเพาะเห็ดฟางในตระกร้าแบบ 7 วันเห็นผล

วิธีการเพาะเห็ด

5.76K Views0 Comments

เห็ด สิ่งมีชีวิต หรือ รายีนส์ กลุ่มหนึ่งที่มีความสำคัญทางด้านเกษตรกรรม ให้ประโยชน์ด้านอาหาร สมุนไพร และ พืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่ง การบริโภคเห็ดจึงเป็นที่นิยม วิธีการการเพาะเห็ดสามารถทำได้ง่ายและไม่ยุ่งยากมากนัก จึงมีผู้ท...