Tag: การปลูกกล้วยหอมทอง

วิธีการปลูกกล้วยหอมทอง

20.84K Views0 Comments

แนะนำและสาธิต วิธีการปลูกกล้วยหอมทอง ตั้งแต่เริ่มต้นการคัดเลือกหน่อกล้วย โดยสมิงบ้านไร่ เพชรบุรี